opleiding

Opleiding

De meerwaarde van een muziekvereniging ligt in het samenspel van verschillende instrumenten.

Ook in onze opleidingen is dit doorgevoerd. Vanaf het begint leert de leerling naar anderen te luisteren
en samen te spelen met andere leerlingen.

Zodra de leerling zijn A diploma behaald heeft, neemt hij/zij plaats in de fanfare of slagwerkgroep.

Onze vereniging biedt uitstekende opleidingsmogelijkheden. Onze docenten hebben een professionele opleiding zodat de kwaliteit gewaarborgd is op alle niveaus.

Voor fanfare- en slagwerklessen geldt een minimale leeftijd van 8 jaar, of de leerling zit in groep 5 van de basisschool. Ook volwassenen zijn welkom om een instrument te leren spelen. Uiteraard zal de inhoud van de lessen daarop afgestemd worden. Het lesseizoen loopt gelijk met een schooljaar. Lidmaatschap wordt elk schooljaar automatisch verlengd, tenzij het bestuur een schriftelijke opzegging ontvangen heeft voor het einde van het lesseizoen. Er wordt lesgegeven op alle blaasinstrumenten die in een fanfare voorkomen. Dat betekent dat er les gevolgd kan worden op bugel, trompet, hoorn, schuiftrombone, saxofoon, euphonium of bas. De leerling krijgt het instrument in bruikleen, zodat ook thuis geoefend kan worden.

Als de leerling kiest voor een slaginstrument, speelt de leerling op een snare drum en maakt hij daarnaast kennis met allerlei andere slaginstrumenten die in de slagwerkgroep gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld bongo’s of claves.

De muzieklessen bestaan uit gecombineerde theorie- en praktijklessen. Tijdens de lessen leert de leerling het instrument bespelen en wordt de leerling voorbereid op het behalen van een diploma. De leerling kan in de regel in gemiddeld 2 jaar een diploma behalen. Na het behalen van het A-diploma, gaat de leerling in de fanfare of de slagwerkgroep spelen. Het advies is wel om dan in elk geval nog door te gaan met les tot aan het behalen van het B-diploma, waarna het ook nog mogelijk is verder te gaan voor het C- en D-diploma. Individuele lessen duren 20 minuten. Als meerdere leerlingen tegelijk starten wordt soms in 2- of 3-tallen lesgegeven.
De lessen duren dan 30 minuten.

Contact

Neem Contact op

Bel of Email ons

06 – 2146 8967
debazuinwetering@gmail.com

Of vul hieronder ons contactformulier in.

Wij repeteren in

Streekcentrum “De Wielewaal” Scheerwolde
Scheerwolderweg 28
8371 WJ Scheerwolde
}

Repetitietijden

Wij repeteren op woensdagavond van 20:00 uur tot en met 22:00 uur