Historie

Historie

De Bazuin werd op 5 oktober 1920 opgericht op initiatief van de Gereformeerde Jongelingsvereniging.

Het orkest begon met dertien muzikanten, die wekelijks een gulden (!) contributie betaalden en ieder vijftien gulden inlegden voor aanschaf van instrumenten.

Het eerste openbare optreden van ‘de Bazuin’ was op 09 juni 1920 tijdens de opening van het Burgemeester Stroink-gemaal aan de dijk van Blokzijl naar Vollenhove door H.M. Koningin Wilhelmina.

In de oorlog, en dan met name de laatste jaren, werden de repetities op een laag pitje gezet. Na de bevrijding werd in de zomer van 1945 een rondvaart gemaakt op de stoomsleepboor van Dhr. Kruithof.

Rond 1953 ging ‘de Bazuin’o.l.v. de toenmalige dirigent Dhr. Groenendaal naar een concours ins Hasselt waar men een 1e prijs behaalde.

In 1973 schakelde het korps over van hoge naar lage stemming, hetgeen betekende dat de goede en in redelijke staat verkerende instrumenten werden omgebouwd en nieuwe instrumenten werden aangeschaft.

In 1995 vierde ‘de Bazuin’haar 75 jarig jubileum met op dat moment 53 leden.

Opregte Steenwijker courant 26-03-1921
Opregte Steenwijker courant 20-01-1923
Opregte Steenwijker courant 11-12-1926
Opregte Steenwijker courant 12-01-1929